คอนเฟิร์มพื้นที่ให้บริการก่อนการชำระเงินนะคะ
092 965 7852 หรือ 089 925 9448
 • ฉันจะส่งข้อร้องเรียนและข้อปรับปรุงได้อย่างไร
  Ms Claire มีความตั้งใจที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ดังนั้นหลังจากการทำความสะอาดเสร็จสิ้น Ms Claire ขออณุญาตส่ง email เพื่อสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้า และข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือหากท่านต้องการที่จะตำหนิและร้องเรียน โปรดติดต่อที่ ceo@msclairecleaning.com
 • ฉันควรทำความสะอาดบ่อยแค่ไหน
  ลูกค้าส่วนใหญ่ของเรา เลือกบริการทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และ สัปดาห์ละสองครั้ง อย่างไรก็ดีหากท่านไม่ค่อยได้อยู่บ้าน ทาง Ms Claire แนะนำให้ท่านทำความสะอาดบ้านอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อสุขอนามันที่ดีของท่านและคนในครอบครัว ตลอดจนเป็นการป้องกันสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆเข้ามาอยู่อาศัย
 • การแก้ไขงาน
  มิสแคลร์รับประกันความพึงพอใจของลูกค้า ในกรณีที่ทางลูกค้ายังไม่พอใจในงานของมิสแคลร์ ทางเรายินดีเข้าไปแก้งานให้ฟรีอีกครั้ง โดยจะต้องนัดวันเข้าไปแก้งานภายใน 7 วัน นับจากวันที่มิสแคลร์เข้าไปทำความสะอาด และ มิสแคลร์จะแก้ในบริเวณที่ทำงานบกพร่องเท่านั้น เช่น อ่างล้างจานไม่สะอาด ทางเราจะเข้าไปแก้ไขในในบริเวณอ่างล้างจานเท่านั้น ไม่ใช่การทำความสะอาดใหม่ทั้งบ้าน


  ตัวอย่างการนัดวัน เช่น มิสแคลร์เข้าไปทำความสะอาดให้ลูกค้า ก. ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ภายหลังจากลูกค้า ก. ตรวจงานในวันนั้นแล้ว พบว่าบริเวณชักโครกของห้องน้ำชั้นหนึ่งทางเรายังทำไม่ดีพอ ลูกค้า ก. ต้องรีบแจ้งทางมิสแคลร์เพื่อนัดวันเข้าไปแก้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมภายใน 7 วัน ซึ่งหมายถึง ก่อน 7 มีนาคม 2559 โดยทางเราจะเข้าไปแก้งานแค่บริเวณจุดที่ทำบกพร่องเท่านั้น ซึ่งในกรณีนี้คือ บริเวณชักโครกห้องน้ำชั้น 1 ไม่ใช่การทำใหม่ทั้งบ้าน


  เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์แก้ไขงานฟรีของทางลูกค้า มิสแคลร์แนะนำเป็นอย่งยิ่งให้ทางลูกค้าตรวจงานภายในวันที่มิสแคลร์ทำงานเสร็จสิ้น และรีบโทรแจ้งนัดวันเมื่อพบข้อบกพร่องภายใน 7 วัน