คอนเฟิร์มพื้นที่ให้บริการก่อนการชำระเงินนะคะ
092 965 7852 หรือ 089 925 9448
 • วิธีการโอนชำระเงิน

  กรุณาโอนชำระเงินเข้ามาที่
  ธนาคาร กสิกรไทย ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี บจก. ราชาโยค
  เลขที่บัญชี 717-2-39328-9

  เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่งรูปถ่ายสลิปหรือแสดงหลักฐานมาที่อีเมลล์ payment@msclairecleaning.com นี้ หรือ Line@: @msclaire เพื่อทางเราจะได้ยืนยันตารางแม่บ้านค่ะ และเมื่อเราได้รับเงินเรียบร้อยแล้วจะโทรกลับไปเพื่อทำการยืนยันสถานที่ทำความสะอาดค่ะ

 • วิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
  ท่านสามารถชำระเงินผ่านทาง Website ของเราได้โดยคลิ๊ก ชำระเงิน ที่มุมบนด้านขวาของหน้าเว็บไซด์ค่ะ Ms Claire ใช้ระบบชำระเงินของ Paypal เพื่อความสะดวกและมีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลค่ะ และเมื่อท่านชำระเงินแล้ว ทางเราจะส่ง Email ยืนยันการชำระเงิน และติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการทำความสะอาดค่ะ
 • ระยะเวลาในการจองล่วงหน้า
  ระยะเวลาในการจองสำหรับการบริการ Ms. Claire คือ 3 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าชำระเงิน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าลูกค้าต้องการจองการทำความสะอาดวันพุธ ลูกค้าจะต้องยืนยันและชำระเงินภายในวันจันทร์ก่อนเที่ยงค่ะ
 • ระยะเวลาในการชำระเงิน
  ภายหลังจากลูกค้าทำการยืนยันวันและเวลาทำงานแล้ว ลูกค้าจะได้รับ email ยืนยันการปฏิบัติงาน และภายหลังจากลูกค้าได้รับ email แล้ว กรุณาชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อยืนยันการนัดหมายแม่บ้าน หากลูกค้าไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด ทาง Ms. Claire ขออณุญาตถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์และจะส่ง email เพื่อยกเลิกการนัดหมาย หากลูกค้าต้องการใช้บริการ ลูกค้ากรุณาทำการนัดหมายใหม่ค่ะ
 • นโยบายการคืนเงิน การเลื่อนนัด ขอยกเลิกนัด
  การเลื่อนนัด ลูกค้าสามารถเลื่อนนัดได้ เฉพาะกรณีที่แจ้งทางมิสแคลร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ มิเช่นนั้น ทางมิสแคลร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ
  การขอยกเลิกนัด การยกเลิกนัดสามารถทำได้ โดยต้องแจ้งทางมิสแคลร์ล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้
  • แจ้งยกเลิกกับทางมิสแคลร์ล่วงหน้าก่อนวันนัด 30 วันทำการ ทางมิสแคลร์ยินดีคืนเงินค่าบริการเต็มจำนวน
  • แจ้งยกเลิกกับทางมิสแคลร์ต่ำกว่า 30 วันทำการ แต่ก่อน 14 วันทำการก่อนวันนัด ทางมิสแคลร์ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าดำเนินการไว้ 50% ของค่าบริการที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว
  • แจ้งยกเลิกกับทางมิสแคลร์ต่ำกว่า 14 วันทำการ ก่อนวันนัด ทางมิสแคลร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการ
  *วันทำการ หมายถึง จันทร์ ถึง ศุกร์ 9.00 น. ถึง 16.00 น. (ไม่รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  การขอคืนเงิน
  • ในกรณีที่แม่บ้านไปถึงหน้างานสาย ล่าช้า ทางมิสแคลร์ยินดีทำให้ครบจำนวนเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น นัด 10 โมงเช้า แต่แม่บ้านไปถึง 10.10 น. แม่บ้านมิสแคลร์จะทำงานให้จนถึง 16.10 น. ซึ่งจะครบกำหนดเต็มเวลา 6 ชั่วโมง ซึ่งทางมิสแคลร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน เนื่องจากแม่บ้านได้เข้าหน้างานแล้ว
  • ในกรณีที่แม่บ้านไปถึงหน้างานแล้ว แต่ทางลูกค้าไม่ประสงค์จะให้แม่บ้านทำงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางมิสแคลร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใดๆ
  • ลูกค้าแพคเกจระยะยาว ถ้ามีความประสงค์จะยกเลิกแพคเกจที่เหลือทั้งหมด ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันทำการ ก่อนนัดครั้งถัดไป ซึ่งทางมิสแคลร์ขอสงวนสิทธิ์หักค่าบริการเต็มจำนวนออก 1 ครั้งเป็นค่าดำเนินการ และจะคืนส่วนที่เหลือให้ เช่น ทางลูกค้าซื้อแพคเกจแม่บ้านหนึ่งคน ทำงานหกชั่วโมง 10 ครั้ง และได้ชำระเงินจำนวน 8,550 บาท แต่ใช้ไปแล้ว 6 ครั้ง เหลืออีก 4 ครั้ง ทางมิสแคลร์ขอหักค่าดำเนินการออก 1 ครั้ง (แบบเต็มจำนวน = 900 บาท*6+1ครั้ง)และ จะคืนให้ลูกค้าเป็นจำนวน 2,250 บาท