คอนเฟิร์มพื้นที่ให้บริการก่อนการชำระเงินนะคะ
092 965 7852 หรือ 089 925 9448
 • พนักงานของ Ms Claire มีประสบการณ์ในการทำงานหรือไม่
  ใช่ พนักงาน Ms Claire ทุกคนมีประสบการณ์ในการทำความสะอาดมาอย่างน้อย 1 ปีและส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำความสะอาดมามากกว่า 3 ปี และพนักงาน Ms Claire ของเราทุกคนผ่านการตรวจประวัติอาชญกรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • Ms Claire มีระบบประกันคุณภาพอย่างไร
  Msclaire มีความตั้งใจที่จะมอบคุณภาพการทำความสะอาดที่ดีให้กับลูกค้า และเราฝึกอบรมพนักงานของเราทุกคนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่พนักงานของเราจะได้มอบคุณภาพความสะอาด และประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เรารับประกันความพอใจของลูกค้าซึ่งหากลูกค้าไม่พอใจในการบริการไม่ว่าในกรณีใดๆ โปรดติดต่อเราภายใน 24 ชั่วโมง แล้วเราจะยินดีที่จะส่งพนักงาน Msclaire จะไปทำความสะอาดลูกค้าให้ใหม่ในพื้นที่ที่ท่านไม่พอใจ โดยไม่คิดมูลค่า
 • Ms Claire มีการรับประกันความเสียหายในทรัพย์สินอย่างไร
  มิสแคลร์มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างเคร่งครัดให้มีการระวังความเสียหายอันอาจท่ีจะเกิดต่อบ้านของลูกค้าได้ อย่างไรก็ดี หากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดของพนักงานมิสแคลร์จริง ทางมิสแคลร์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติงานของพนักงานมิสแคลร์ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท
 • Ms Claire มีการรับประกันการลักขโมยทรัพย์สินหรือไม่
  มิสแคลร์มีขั้นตอนที่เข้มงวดในการคัดเลือกพนักงานที่จะมาทำงานกับเรา โดยที่พนักงานทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจเช็คประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจ และเรามีประวัติการทำงานตลอดจนสำเนาบัตรประชาชนของพนักงานทุกคน พนักงานของเราทุกคนได้รับการอบรมให้ไม่ไปเปิดลิ้นชัก ตู้ หรือที่เก็บของอย่างหนึ่งอย่างใดของลูกค้า อย่างไรก็ดีเราไม่สามารถที่จะรับประกันถึงพฤติกรรมส่วนตัวของพนักงานของเราได้ 100% และไม่สามารถที่จะรับประกันในส่วนของการลักขโมยทรัพย์สินได้ มิสแคลร์ขอแนะนำให้ลูกค้าเก็บสิ่งของที่มีค่าให้เรียบร้อยก่อนที่จะให้พนักงานของเราเข้าไปทำความสะอาดภายในบ้านค่ะ